Kitaplar, alet ve malzemeler, planlar, posterler, bitmis gemi modelleri, hepsi bir arada.

 

 

Ana Sayfa - Organizasyon - Gemi Modelcileri - Makaleler - Dersler - Kitaplar - Planlar - Alet ve Malzemeler - Atelye ve Dükkanlar - Kendin Yap - Galeri - Fotoğraf Arşivi - Linkler - Güncel - Geçmiş Zaman Hadiseleri - Pulculuk - Sponsorlar - Mehmet Salihoğlu Hobi Atölyesi - Basın - index (for English) - E-mail

GEMİ ve DENİZCİLİK KONULU ANMA PULLARI
25.05.2005 tarihinde PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı'na www.gemimodelciligi.com internet sitesinde pul köşesi açıp gemi ve denizcilik konulu anma pullarını yayınlamak ve yeni filatelistler kazandırmak hakkındaki yazımı fakslayarak izin ve bilgi talep etmiştim. Bu talebime 9 Haziran 2005 tarihinde kurum adına olumlu cevap veren Daire Başkanı Sayın Cevdet YALÇINKAYA' ya, Daire Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet RÜZGAR' a, Şube Müdürü Sayın Alaattin AĞCAER' e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Cevaben gelen yazıyı okumak için tıklayınız. Bana gönderilen CD deki pullar ve ilgili bilgiler son dönemlere aitti. Önceki dönemler yoktu.
Daha sonra Üsküdar PTT şubesinde reklam afişini gördüğüm, İSFİLA' nın yayınladığı, "Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2005" tam aradığım bir dökümandı. Artık siteye pul bölümünü açabilirdim.
Vakitsizlikten bu projem gecikmişti. İnternet sitelerini incelediğim ve nihayet 9 Ocak 2007 tarihinde telefonla görüştüğüm Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İsfila A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Ziya Ağaoğulları' ndan katoloğu kullanma izni aldım. Kendileri benim ilgili pulları katalogdan tespit ederek liste yapıp bildirmem halinde ellerindeki imkanları sunacaklarını beyan ettiler. Kendilerine ve camialarına teşekkürlerimi saygılarımı sunuyorum. Mehmet Salihoğlu
 
Yılar sonra 2 ciltlik "İSFİLA 1863-2012 TÜRK PULLARI VE ANTİYELERİ KATALOĞU" edinip www.filateli.gov.tr internet adresindeki Filateli sayfalarını zaman zaman takip ettim, hala da ediyorum. Bir ara internet sitem (www.gemimodelciligi.com) yanılmıyorsam 2 defa çöktü, pulculuk sayfam yarıda kaldı. Şimdi yıl 2020, hala vazgeçmedim.
http://www.ptt.gov.tr/tr/pulculuk/filateli.html
"Posta pulları, ilk planda posta ücretlerinin ödenmesi için bastırılmıştır. Dünyada ilk defa 1840 yılında İngiltere'de kullanılan pul, ülkemizde 1863 yılında, Posta Nazırı Agah Efendi zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
İlk Türk pulu olarak bilinen tuğralı pul, 13 Ocak 1863 tarihinde, dikdörtgen şeklinde ve dantelsiz çıkarılmıştır.
Pulun bugünkü durumu incelenecek olursa; posta pullarının yalnız posta ücretlerinin ödenmesi için değil, aynı zamanda biriktirilmek suretiyle değerlendirilmek üzere, yani koleksiyonculuk amacıyla da basılmakta olduğu görülür.
Günümüzde, pul biriktirmek çağımızın önde gelen hobilerinden olmuştur. Herkesin bir konuya özel merakı ve koleksiyonculuk yanı bulunmasına rağmen koleksiyon denince akla önce pul koleksiyonu gelmektedir. Pul koleksiyonu en yaygın koleksiyonculuk olduğu gibi en ilginç, en öğretici ve en karlı koleksiyonculuktur. Pul biriktiren kişi, koleksiyonu geliştikçe bakmakla doyamayacağı , hatta elinden bırakamayacağı bir pul topluluğu sahibi olur. Pullara bakmak zevk verdiği kadar öğreticidir de. Pul koleksiyonundaki pullar ait oldukları ülkelerin elçisidir. Bunlar, inceleyenlere ülkelerin tarihini, coğrafyasını, ekonomisini, ünlü kişilerini, güzelliklerini, sosyal yaşamlarını ve geleneklerini öğretirler. Bir pul koleksiyoncusunun genel kültür seviyesi pulculuk ile kendiliğinden artar. Pulculuk, sahibine bilgi ve düzen zevki verir, değerli arkadaşlar kazandırır, ayrıca çok küçük birikimlerle sahip olunabilmesi nedeniyle para israfını da önler.
Posta pulları ve bununla ilgili zarf, kart, damga ve benzeri maddeleri biriktirmeye uluslararası deyimle Filateli ve bu işi yapan kişiye de FİLATELİST denir.
Pul koleksiyonu en yaygın koleksiyonculuk olduğu gibi en ilginç, en öğretici ve en karlı hobidir. Pul koleksiyonuna başlarken sahip olunması gereken ve ihtiyaç duyulacak gereçler; Pul Pensi, Pul Albümü, Büyüteç ve Pul Kataloğudur."
 
PULCULUKTA KULLANILAN DEYİM VE TANIMLAR http://www.ptt.gov.tr/tr/pulculuk/pulculuk1.html
Uçak Pulu: Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerlerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pullardır.
Tematik Pul: Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar, tablolar gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullardır.
Takse Pulu: Postaya verildiği sırada ücreti hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş posta gönderilerinin alıcılarından veya gerektiğinde göndericilerinden alınan ücretler için kullanılan pullardır. Bunlar başka posta hizmetlerinde kullanılmaz. Halen bizde bu pul türü yoktur. İleride bastırılması mümkündür.
Tet Beş: Birbirine terk olarak basılmış olarak basılmış iki pula denir. Bunlar baş başa ters, yan yana ters ve ayak ayağa ters basılmış olabilir. Tet-beş pullar posta ücretlerinin ödenmesinde teker teker de kullanılabilirler. 1956 yılında XXV. Milletlerarası Anti-alkolizm Kongresini anmak için bastırılan pullar bunlara bir örnektir.
Föyye: Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakasıdır.
Sürsarj: Değerli kağıtların veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basılması işlemidir.
Varyete: Bir pulun değişik şekillerde basılmasıdır. Erörden farkı varyetenin Posta İşletmesinin kontrolü altında ve çok sayıda olmasıdır.
Santre: Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması yani pul resmini çevreleyen çerçevenin (formanın) pul kağıdının tam ortasına basılmış olması hali.
Portföy: Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC (ilkgün zarfı), kart veya öteki yayınlar bulunan filatelik dosyadır.
Seri: Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.
Blok: Birbirinden ayrılmamış, üst üste ve yan yana en az 4 pulun meydana getirdiği gruptur.
Lejand: Pul üzerindeki yazılar.
Şarniyer: Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.
Filatelik Zarf: İlk gün ve özel gün damgasını taşıyan özel zarflardır.
İlk gün Damgalı Zarf: Üzerlerinde bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilk gün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarflardır.
Özel gün Zarfı: Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarflardır.
Marj: Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında ve pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlardır.
Posta Kartı: Üzerinde posta kartı ibaresi ile alınacak ücreti gösterir pul vb. değer baskılı bulunan resimli veya resimsiz kartladır.
Antiye: Üzerinde pul baskısı bulunan posta kartlarına verilen isimdir.
Perforaj: Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemidir.
Değer: Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarı veya bir serideki pullardan herhangi bir serideki pullardan herhangi biri.
Dantel: Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişlerdir.
Emisyon: Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.
Erör: Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.
Ese: Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan provalardır. Bunlara hazırlık örnekleri de denebilir. Pulun hazırlanmasını görmek yönünden önemlidir. Eseler yalnız Posta İdarelerinin müze veya arşivlerinde bulunur satılmazlar.
Forma: Pul üzerindeki resmin (marj hariç) milimetre olarak boyutu (25X40 mm gibi).
Tiraj: Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.
Filigran: Bazı pulların kağıdında bulunan ve ışığa tutulduğu zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya motif gibi özel bir belirtidir. Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılır.
Maksimum Kart: Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan özel damgalı filatelik kart.
DAMGALAR
Normal Damga: Pullar postada ancak bir defa kullanılırlar. Bunu sağlamak için pullar yapıştırıldıktan sonra posta damgası ile (normal, ilk gün veya özel damga) damgalanarak iptal edilirler.
İlk gün Damgası: Posta pullarının tedavüle çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgaları.
Özel Gün Damgası: Anma pulu çıkarılmamış bazı önemli olaylar için belirli günlerde ve olaylarla ilgili yerlerdeki açık Posta İşletmesi işyerlerinde, geçerlikte bulunan herhangi bir posta pulunu veya anma blokunu iptal etmek üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarına denir.
 
GEMİ VE DENİZCİLİK KONULU PUL FİHRİSTİ
Devam edecek...