Modelcilik Dersleri
Gemi tanımı ve yönlerin isimlendirilmesi

Gemi antik devrinden zamanımıza kadar önceleri göller ve nehirlerde sonraları deniz ulaştırmasında kullanılan aracın genel adıdır.

Bir gemi iki ana bölümden meydana gelir:
1—Tekne
2— Yürütme(tahrik—hareket ettirme)
1 a)—Bir geminin ana yapısını meydana getiren ve bütün bölümleri bir kabuk gibi saran yapıya tekne denir.
2 a)—Tekne mevcut olsa da bu tekneyi su üzerinde yürütmek için tekne içinde ayrıca bir araca ihtiyacı vardır. Bu araçlar yelken, kürek ve makinelerden biri olabilir.
Tekne üç ana kısımdan meydana gelir:
1—Pruva (baş taraf)
2—Orta kasara- vasat
3—Pupa (kıç taraf)
 

Gemi teknesine tam yandan boyuna bakarsak baş kısım, baş bodoslamadan başlar ve kıç kısım kıç bodoslarnada son bulur. Geminin baş bodoslaması ile kıç bodoslamasını birleştiren doğru çizgiye de pruva pupa hattı denir.

Gemi planlarında plan görünüşte gemiyi boylamasına iki eşit parçaya bölen bu çizgiye merkez hattı denir. Buna göre baş bodoslamaya doğru baktığımızı düşünürsek sağ tarafta kalan kısım sancak, sol tarafta kalan kısım ise iskeledir.